محمد قنبری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۲۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته دوم
فجر سپاسی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته سوم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
صنعت نفت /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته چهارم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
فجر سپاسی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته پنجم
پیکان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته ششم
فجر سپاسی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته هفتم
پدیده/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
فجر سپاسی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته نهم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته نهم
آلومینیوم اراک/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته دهم
فجر سپاسی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته یازدهم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته یازدهم
نفت مسجدسلیمان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته دوازدهم
فجر سپاسی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته سیزدهم
ذوب آهن /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته سیزدهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته چهاردهم
فجر سپاسی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته پانزدهم
پرسپولیس /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین