فجر سپاسی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حسین مهربان -- --
عرفان معصومی -- --
فرزان دانا -- --
میلاد کمندانی -- --
سیروان قربانی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صادقی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صادقی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ قنبری
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ نعمتی
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زینالی
۲۴-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ معصومی
۲۶-CB-,AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ مولایی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ قربانی
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ منصوری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مهربان
۲۶-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نبی‌زاده
۲۶-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ زارع
۳۰-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ علیاری
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آقابابایی
۲۵-AM-,LB-,LM-,RB-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ وکیا
۲۸-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ کمندانی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ زارعی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ دانا
۲۳-ST-,AM-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ گودرزی
۳۵-AM-,LB-,ST-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ کردستانی
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ میلاد.ا
۲۵-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ خدری
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ بابایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ فاتح
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ کاظمی
۲۷-AM-,ST-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ خانی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ سیمکانی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ عبدویی
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ افراز
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ علیایی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خسروی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاهین
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حیدری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۲ قنبری
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۳ نعمتی
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۴ زینالی
۲۴-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۵ معصومی
۲۶-CB-,AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۶ مولایی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۷ قربانی
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۸ منصوری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۹ مهربان
۲۶-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۰ نبی‌زاده
۲۶-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۱ زارع
۳۰-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۲ علیاری
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۳ آقابابایی
۲۵-AM-,LB-,LM-,RB-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۴ وکیا
۲۸-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۵ کمندانی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۶ زارعی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۷ دانا
۲۳-ST-,AM-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۸ گودرزی
۳۵-AM-,LB-,ST-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۹ کردستانی
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۰ میلاد.ا
۲۵-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۱ خدری
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۲ بابایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۳ فاتح
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۴ کاظمی
۲۷-AM-,ST-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۵ خانی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۶ سیمکانی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۷ عبدویی
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۲۸ افراز
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۲۹ علیایی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ خسروی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ شاهین
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۲ حیدری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-,CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ قنبری
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ نعمتی
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زینالی
۲۴-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ معصومی
۲۶-CB-,AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ مولایی
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ قربانی
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ منصوری
۲۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مهربان
۲۶-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نبی‌زاده
۲۶-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ زارع
۳۰-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ علیاری
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آقابابایی
۲۵-AM-,LB-,LM-,RB-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ وکیا
۲۸-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ کمندانی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ زارعی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ دانا
۲۳-ST-,AM-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ گودرزی
۳۵-AM-,LB-,ST-,RB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ کردستانی
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ میلاد.ا
۲۵-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ خدری
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ بابایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ فاتح
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ کاظمی
۲۷-AM-,ST-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ خانی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ سیمکانی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ عبدویی
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ افراز
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ علیایی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خسروی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاهین
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حیدری
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فجر در 13 بازی اخیر یکی در میان مساوی کرده و باخته است.

۱۴۰۰/۱۲/۱۰

توییت | فجر بعد از 557 دقیقه گل زد. این طولانی‌ترین انتظار یک تیم برای گلزنی در این فصل بوده است.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

توییت | فجر سپاسی در بازی با ذوب‌آهن، برای پنجمین بازی متوالی گل نزد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۴