فجر سپاسی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سیروان قربانی -- --
عرفان معصومی -- --
میلاد احمدی -- --
محمد کاظمی -- --
حمید نعمتی -- --
خشونت
حمید نعمتی -- --
علی نبی‌زاده -- --
سجاد عبدویی -- --
محمد زینالی -- --
امید منصوری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صادقی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صادقی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ قربانی
۲۸-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ قنبری
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مولایی
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ آقابابایی
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ معصومی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ نعمتی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ منصوری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ مهربان
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ احمدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ نبی‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ زارع
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ زارعی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ عبدویی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دانا
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ کاظمی
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ گودرزی
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیایی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خسروی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاهین
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ زینالی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حیدری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۲ قربانی
۲۸-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۳ قنبری
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۴ مولایی
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۵ آقابابایی
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۶ معصومی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۷ نعمتی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۸ منصوری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۹ مهربان
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۰ احمدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۱ نبی‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۲ زارع
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۳ زارعی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۴ عبدویی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۵ دانا
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱۶ کاظمی
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱۷ گودرزی
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ خدری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ علیایی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ خسروی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ شاهین
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۲ زینالی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۳ حیدری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ زنده‌روح
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ قربانی
۲۸-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ قنبری
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مولایی
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ آقابابایی
۲۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ معصومی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ نعمتی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ منصوری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ مهربان
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ احمدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ نبی‌زاده
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ زارع
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ زارعی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ عبدویی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دانا
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ کاظمی
۲۶-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ گودرزی
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیایی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خسروی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاهین
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ زینالی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حیدری
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--