عرفان معصومی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۶۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۶
هفته دوم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته سوم
پرسپولیس/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته سیزدهم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
استقلال/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست و هشتم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین