۱-۳
تاريخ
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
۲۴
۱۰
۱۲
۱
۰
۶۰,۱%
۴۳,۴%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۲
۳
۸
۳
۰
۳۹,۹%
۵۶,۶%
۶,۳
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۸۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌خواه
۷۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین