مهدی شیری

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
فولاد /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته دوم
پرسپولیس /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته سوم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
پرسپولیس /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته پنجم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته ششم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۲
هفته هفتم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته هشتم
استقلال /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته نهم
پرسپولیس /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته دهم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته یازدهم
پرسپولیس /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دوازدهم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته سیزدهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته چهاردهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته پانزدهم
پرسپولیس /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته شانزدهم
پرسپولیس /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته هجدهم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته نوزدهم
فولاد /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۵
هفته بیستم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و یکم
فولاد /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته بیست و دوم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته بیست و سوم
فولاد /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته بیست وچهارم
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیست و پنجم
فولاد /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته بیست و هفتم
فولاد /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته بیست و هشتم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین