مهدی شیری

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته سوم
استقلال خوزستان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته پنجم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته ششم
تراکتور/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته هشتم
ذوب آهن/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته نهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته دهم
استقلال/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته چهاردهم
ملوان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیستم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته بیست و یکم
شمس آذر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۷
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
هفته بیست و چهارم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست و پنجم
تراکتور/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیست و ششم
فولاد/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین