تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمد عباس‌زاده -- --
اشکان دژاگه -- --
احسان حاجی‌صفی -- --
مهدی تیکدری‌نژاد -- --
میثم تیموری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اخباری
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
فرعباسی
۲۳-GK-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اخباری
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
فرعباسی
۲۳-GK-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۰-Bench-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ حاجی‌صفی
۳۱-LB-,AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ ایمانی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ دژاگه
۳۴-CM-,ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تیکدری‌نژاد
۲۴-RB-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تیموری
۲۸-CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ شجاعی
۳۶-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ بوحمدان
۳۱-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ محمدی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ فخرالدینی
۳۰-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ مهری
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ م. قنبری
۲۳-LB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ هخامنش
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ حمزاوی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ مسلمی‌پور
۲۳-AM-,LB-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ واسعی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ بابایی
۲۶-ST-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ فتحی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ اسدی
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ قادری
۲۱-LB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ رزاق‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ کوکبی
۰-Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کشاورز
۰-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قلی‌بیگلو
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورشیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ببری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خرم‌الحسینی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجفی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مولایی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سیدی
۱-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۰-Bench-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۲ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۳ حاجی‌صفی
۳۱-LB-,AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۴ ایمانی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۵ دژاگه
۳۴-CM-,ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۶ تیکدری‌نژاد
۲۴-RB-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۷ تیموری
۲۸-CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۸ شجاعی
۳۶-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۹ بوحمدان
۳۱-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۰ محمدی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۲ فخرالدینی
۳۰-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۳ مهری
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۴ م. قنبری
۲۳-LB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۵ هخامنش
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۶ حمزاوی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۷ مسلمی‌پور
۲۳-AM-,LB-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۸ واسعی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۹ بابایی
۲۶-ST-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۰ فتحی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۱ اسدی
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۲ قادری
۲۱-LB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۳ رزاق‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۲۴ کوکبی
۰-Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ کشاورز
۰-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ قلی‌بیگلو
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ پورشیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ ببری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ علیزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ خرم‌الحسینی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ نجفی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ مولایی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ سیدی
۱-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۰-Bench-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ عباس‌زاده
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ حاجی‌صفی
۳۱-LB-,AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ ایمانی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ دژاگه
۳۴-CM-,ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تیکدری‌نژاد
۲۴-RB-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تیموری
۲۸-CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ شجاعی
۳۶-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ بوحمدان
۳۱-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ محمدی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ خانزاده
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ فخرالدینی
۳۰-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ مهری
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ م. قنبری
۲۳-LB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ هخامنش
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ حمزاوی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ مسلمی‌پور
۲۳-AM-,LB-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ واسعی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ بابایی
۲۶-ST-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ فتحی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ اسدی
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ قادری
۲۱-LB-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ رزاق‌پور
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ کوکبی
۰-Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کشاورز
۰-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قلی‌بیگلو
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورشیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ببری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خرم‌الحسینی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجفی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مولایی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سیدی
۱-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمد عباس‌زاده چهارمین بازیکنی است که در تاریخ لیگ قهرمانان موفق به ثبت دبل برای تراکتور شد. پیش از او بختیار رحمانی، فرزاد حاتمی و گیلسون کاروالیو چنین آماری از خود به جای گذاشته بودند

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

توییت | تراکتور با ۱۳ شکست مقابل سپاهان به هیچ تیمی در لیگ برتر به این اندازه نباخته است

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | سجاد شهباززاده با زدن ۶ گل به تراکتور در لیگ برتر به هیچ تیمی به این اندازه گل نزده است

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | تراکتور برای اولین بار در این فصل (مقابل سایپا) کام‌بک زد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶

توییت | تراکتور تنها تیمی که از پشت محوطه جریمه به گل نرسیده بود بالاخره در هفته پایانی نیم‌فصل از پشت محوطه جریمه گل زد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶