تراکتور

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اخباری
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
فرعباسی
۲۳-GK-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اخباری
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
فرعباسی
۲۳-GK-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ عباس‌زاده
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ ایمانی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ حاجی‌صفی
۳۱-LB-,AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ تیکدری‌نژاد
۲۵-RB-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ نریمان‌جهان
۳۰-Bench-,AM-,ST-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تیموری
۲۹-CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ دژاگه
۳۵-CM-,ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ محمدی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ رزاق‌پور
۲۳-LB-,LM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ فخرالدینی
۳۱-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ بوحمدان
۳۲-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ شجاعی
۳۷-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلامی
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مهری
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ خانزاده
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ م. قنبری
۲۳-LB-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ هخامنش
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ فتحی
۰-AM-,Bench-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ کشاورز
۰-Bench-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ قادری
۲۱-LB-,RW-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ حمزاوی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ ایران‌خواه
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ بابایی
۲۶-ST-,Bench-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ مسلمی‌پور
۲۴-AM-,LB-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ واسعی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ اسدی
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ سیدی
۱-Bench-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ کوکبی
۰-Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ خرم‌الحسینی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ نجفی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورشیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مولایی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ببری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ قلی‌بیگلو
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ عباس‌زاده
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۲ ایمانی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۳ حاجی‌صفی
۳۱-LB-,AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۴ تیکدری‌نژاد
۲۵-RB-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۵ نریمان‌جهان
۳۰-Bench-,AM-,ST-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۶ تیموری
۲۹-CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۷ دژاگه
۳۵-CM-,ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۸ محمدی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۹ رزاق‌پور
۲۳-LB-,LM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱۰ فخرالدینی
۳۱-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۱ بوحمدان
۳۲-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۲ شجاعی
۳۷-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۳ سلامی
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۴ مهری
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۵ خانزاده
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۶ م. قنبری
۲۳-LB-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۷ هخامنش
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۸ فتحی
۰-AM-,Bench-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۹ کشاورز
۰-Bench-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۰ قادری
۲۱-LB-,RW-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۱ حمزاوی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۲ ایران‌خواه
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۳ بابایی
۲۶-ST-,Bench-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۴ مسلمی‌پور
۲۴-AM-,LB-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۵ واسعی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۶ اسدی
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۷ سیدی
۱-Bench-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۲۸ کوکبی
۰-Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۲۹ خرم‌الحسینی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۳۰ نجفی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ علیزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ پورشیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ مولایی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۴ ببری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۵ قلی‌بیگلو
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ عباس‌زاده
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ ایمانی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ حاجی‌صفی
۳۱-LB-,AM-,CM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ تیکدری‌نژاد
۲۵-RB-,AM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ نریمان‌جهان
۳۰-Bench-,AM-,ST-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ تیموری
۲۹-CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ دژاگه
۳۵-CM-,ST-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ محمدی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ رزاق‌پور
۲۳-LB-,LM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ فخرالدینی
۳۱-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ بوحمدان
۳۲-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ شجاعی
۳۷-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلامی
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مهری
۲۵-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ خانزاده
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ م. قنبری
۲۳-LB-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ هخامنش
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ فتحی
۰-AM-,Bench-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ کشاورز
۰-Bench-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ قادری
۲۱-LB-,RW-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ حمزاوی
۳۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ ایران‌خواه
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ بابایی
۲۶-ST-,Bench-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ مسلمی‌پور
۲۴-AM-,LB-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ واسعی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ اسدی
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ سیدی
۱-Bench-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
۱ کوکبی
۰-Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ خرم‌الحسینی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
۱ نجفی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیزاده
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورشیخ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مولایی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ببری
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ قلی‌بیگلو
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | محمد عباس‌زاده در لیگ برتر به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از شهاب گردان گل نزده است (۳گل)

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

توییت | پدیده با ۶ بار غلبه بر تراکتور هیچ تیمی را در لیگ برتر بیش از این شکست نداده است

۱۴۰۰/۰۴/۰۶

توییت | محمد عباس‌زاده چهارمین بازیکنی است که در تاریخ لیگ قهرمانان موفق به ثبت دبل برای تراکتور شد. پیش از او بختیار رحمانی، فرزاد حاتمی و گیلسون کاروالیو چنین آماری از خود به جای گذاشته بودند

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

توییت | تراکتور با ۱۳ شکست مقابل سپاهان به هیچ تیمی در لیگ برتر به این اندازه نباخته است

۱۳۹۹/۱۲/۲۸