محمدحسین کنعانی زادگان

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶
قد: ۱۸۸ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سایپا/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته دوم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۸
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۶
هفته چهارم
پرسپولیس /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته پنجم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته ششم
پرسپولیس /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته هشتم
استقلال /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته یازدهم
پرسپولیس /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته شانزدهم
پرسپولیس /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته هفدهم
صنعت نفت /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته هجدهم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته نوزدهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیستم
پرسپولیس /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته بیست و یکم
ذوب آهن /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته بیست و دوم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیست و سوم
پرسپولیس /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین