بهزاد سلامی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۹۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته دوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته سوم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته چهارم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته پنجم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته ششم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته هفتم
فولاد /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته هشتم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
هفته دوازدهم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته سیزدهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین