امین اسدی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته هشتم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
تراکتور/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
سایپا/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته هفدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
تراکتور/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
پدیده/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیست و ششم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سی ام
تراکتور/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین