ابوالفضل رزاق‌پور

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پدیده/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته دوم
ماشین سازی /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته سوم
استقلال /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته چهارم
ماشین سازی /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
هفته ششم
ماشین سازی /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته هفتم
سایپا/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته هشتم
ماشین سازی /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته نهم
نساجی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته دهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته یازدهم
مس رفسنجان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته دوازدهم
ماشین سازی /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته سیزدهم
پرسپولیس /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته چهاردهم
پیکان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته پانزدهم
ماشین سازی /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته شانزدهم
ماشین سازی /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته هفدهم
ذوب آهن /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته هجدهم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
هفته بیستم
فولاد /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و یکم
تراکتور/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و دوم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و سوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته بیست وچهارم
پدیده/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و پنجم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته بیست و ششم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیست و هفتم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و هشتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته بیست و نهم
پرسپولیس /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته سی ام
تراکتور/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین