۰-۲
تاريخ
۱۵ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۱۶
۶
۱۲
۰
۰
۵۸,۷%
۵۴,۴%
۷,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۰
۵
۱۱
۱
۰
۴۱,۳%
۴۵,۶%
۶,۹
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقایی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سجادی
۲۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین