مهدی حسینی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته دوم
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته سوم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته چهارم
فولاد /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته ششم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته هشتم
شهر خودرو/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
هفته دهم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته دوازدهم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته سیزدهم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته چهاردهم
آلومینیوم اراک/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۴۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین