استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ارسلان مطهری -- --
مهدی قائدی -- --
وریا غفوری -- --
شیخ دیاباته -- --
فرشید اسماعیلی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
بیات
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
بیات
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ موسوی
۲۹-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ میلیچ
۳۱-LB-,LM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ دیاباته
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ ریگی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ غلامی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ نادری
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ ف. باقری
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ مرادمند
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ کریم‌زاده
۲۲-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شجاعیان
۲۹-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ مهری
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رمضانی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ داجلری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خادم‌پور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۲ موسوی
۲۹-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۳ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۴ میلیچ
۳۱-LB-,LM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۵ دیاباته
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۶ ریگی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۷ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۸ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۹ غلامی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۰ نادری
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱۲ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۳ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۴ ف. باقری
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۵ مرادمند
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۶ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۷ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۸ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۹ کریم‌زاده
۲۲-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۲۰ شجاعیان
۲۹-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۱ مهری
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ رمضانی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ داجلری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ خادم‌پور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ آقایی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ موسوی
۲۹-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ میلیچ
۳۱-LB-,LM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ دیاباته
۳۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ ریگی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ غلامی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ نادری
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ ف. باقری
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ مرادمند
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ کریم‌زاده
۲۲-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شجاعیان
۲۹-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ مهری
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رمضانی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ داجلری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خادم‌پور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نوار گلزنی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا پس از ۱۱ بازی متوالی (مقابل الاهلی) متوقف شد

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

توییت | استقلال تحت هدایت مجیدی برای نخستین بار در یک رقابت آسیایی (مقابل الاهلی) موفق به گلزنی نشد

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

توییت | الدحیل برابر استقلال امید گل ۲.۶۲ داشت که بالاترین امید گلی است که تیمی برابر استقلال در این دوره داشته است

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

توییت | در پنج مسابقه‌ای که فرهاد مجیدی در این فصل مربی استقلال بوده، آبی‌ها در نیمه دوم ۷ گل زدند و فقط یک گل خوردند

۱۴۰۰/۰۱/۲۹

توییت | مهدی قایدی با ۲۲ سال و چهار ماه سن، چهارمین بازیکن جوان تیم‌های ایرانی شد که در یک بازی لیگ قهرمانان بیش از یک گل به ثمر رسانده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۶