استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی قائدی -- --
ارسلان مطهری -- --
وریا غفوری -- --
شیخ دیاباته -- --
آرمان رمضانی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
حسینی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
بیات
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
حسینی
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
بیات
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۱ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ ریگی
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ نادری
۲۴-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ موسوی
۲۹-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ مرادمند
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ دیاباته
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ میلیچ
۳۲-LB-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ غلامی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ رمضانی
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ ف. باقری
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ کریم‌زاده
۲۳-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مهری
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ شجاعیان
۲۹-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ داجلری
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خادم‌پور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۲ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۳ ریگی
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۴ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۵ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۶ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۷ نادری
۲۴-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۸ موسوی
۲۹-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۹ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۰ مرادمند
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۱ دیاباته
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۲ میلیچ
۳۲-LB-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۳ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۴ غلامی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۵ رمضانی
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۶ ف. باقری
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۷ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۸ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۹ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۲۰ کریم‌زاده
۲۳-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۲۱ مهری
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ شجاعیان
۲۹-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۳ داجلری
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ آقایی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ خادم‌پور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
۱ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ ریگی
۳۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ مطهری
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ یزدانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ نادری
۲۴-LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ موسوی
۲۹-RM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ مرادمند
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ دیاباته
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ میلیچ
۳۲-LB-,LM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ غلامی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ رمضانی
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ ف. باقری
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ کریم‌زاده
۲۳-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ مهری
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ شجاعیان
۲۹-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ داجلری
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خادم‌پور
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | آرش رضاوند در بیست و پنجمین بازی فصل خود موفق شد که با دادن پاس گل برای اولین بار روی یک گل تاثیرگذار باشد

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

توییت | ارسلان مطهری در لیگ برتر به هیچ تیمی بیشتر از سایپا گل نزده است (۴ گل)

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | دروازه استقلال بعد از 480 دقیقه باز شد (بهترین عملکرد استقلال در لیگ بیستم)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | استقلال پس از بازگشت مجیدی برای اولین بار در لیگ در ورزشگاه آزادی (مقابل ذوب‌آهن) دروازه‌اش باز شد

۱۴۰۰/۰۲/۱۹