استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی قائدی -- --
وریا غفوری -- --
ارسلان مطهری -- --
شیخ دیاباته -- --
فرشید اسماعیلی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مظاهری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ موسوی
۲۹-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ میلیچ
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ ریگی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ نادری
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ مرادمند
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کریم‌زاده
۲۲-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ ف. باقری
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شجاعیان
۲۸-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ داجلری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خادم‌پور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ف.رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۲ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۳ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۴ موسوی
۲۹-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۵ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۶ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۷ میلیچ
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۸ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۹ ریگی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۰ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۲ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۳ نادری
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۴ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۵ مرادمند
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۶ کریم‌زاده
۲۲-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۷ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۸ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۹ ف. باقری
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۲۰ شجاعیان
۲۸-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ داجلری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ آقایی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ خادم‌پور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ ف.رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ قائدی
۲۲-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ غفوری
۳۳-RB-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ موسوی
۲۹-RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ رضاوند
۲۷-AM-,DM-,RM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ میلیچ
۳۱-LB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ مرادی
۲۷-ST-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ ریگی
۳۰-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ اسماعیلی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ مهدی‌پور
۲۷-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ نادری
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ مرادمند
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کریم‌زاده
۲۲-LB-,LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ دانشگر
۲۷-LB-,CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خاقانی
۲۱-RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ ف. باقری
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شجاعیان
۲۸-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ فلاح
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ داجلری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ انصاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ طاهرخانی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خادم‌پور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ف.رابط
۰-RM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سروش رفیعی به هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نزده است (4 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | سجاد شهباززاده برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر به استقلال گل زد. شهباززاده به 25 تیم دیگر لیگ گل زده بود.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | استقلال تنها تیمی که این فصل در 30 دقیقه ابتدایی گل نخورده بود در دقیقه 14 از سپاهان گل خورد

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ‏مهدی قائدی با ۳ ضربه به تیر رکورددار لیگ بیستم.

۱۳۹۹/۱۱/۱۰

توییت | ‏استقلال ۲ شهرخودرو صفر: بهترین برد استقلال مقابل شهرخودرو (در لیگ برتر) رقم خورد.

۱۳۹۹/۰۹/۲۳