حسین پورحمیدی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۳۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته چهارم
فولاد /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۷
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته ششم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۱
هفته هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته هشتم
پدیده/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
هفته دهم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته یازدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته دوازدهم
آلومینیوم اراک/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
هفته سیزدهم
تراکتور/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۲
هفته چهاردهم
آلومینیوم اراک/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۹
هفته پانزدهم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته شانزدهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
هفته هفدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۴۸
هفته هجدهم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۹
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیستم
ماشین سازی /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۶
هفته بیست و دوم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۰
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و هشتم
آلومینیوم اراک/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۱۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین