آلومینیوم اراک

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امیر هوشمند -- --
حامد پاکدل -- --
پوریا آریاکیا -- --
نیما دورودی -- --
مهدی حسینی -- --
پاس گل
خشونت
مهدی حسینی -- --
محمد علی‌نژاد -- --
رضا حسن‌پور -- --
شاهین توکلی -- --
محمدجواد عباسی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
حسن‌پور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
ناصری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
حسن‌پور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
ناصری
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ مجیدی
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آریاکیا
۳۰-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ هوشمند
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ربیع‌خواه
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ سینگ
۲۷-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ باقرپسند
۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ احمدی
۳۲-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ آقاخان
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ دورودی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ انصاری
۳۳-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ معبودی
۳۳-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ آقایی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ ایران‌پوریان
۳۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ پاکدل
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ علی‌نژاد
۲۷-RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ قریشی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱ نوری
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۶
۱ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریفات
۳۲-RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۲ مجیدی
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۳ آریاکیا
۳۰-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۴ هوشمند
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۵ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۶ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۷ ربیع‌خواه
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۸ سینگ
۲۷-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۹ باقرپسند
۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۰ احمدی
۳۲-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۱ آقاخان
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱۲ دورودی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱۳ انصاری
۳۳-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱۴ معبودی
۳۳-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱۵ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱۶ آقایی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱۷ ایران‌پوریان
۳۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱۸ پاکدل
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱۹ علی‌نژاد
۲۷-RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۲۰ قریشی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۲۱ نوری
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۶
۲۲ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ شریفات
۳۲-RM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ مجیدی
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آریاکیا
۳۰-ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ هوشمند
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ ربیع‌خواه
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ سینگ
۲۷-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ باقرپسند
۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ احمدی
۳۲-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ آقاخان
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ دورودی
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ انصاری
۳۳-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ معبودی
۳۳-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ آقایی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ ایران‌پوریان
۳۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ پاکدل
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ علی‌نژاد
۲۷-RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
۱ قریشی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
۱ نوری
۲۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۶
۱ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریفات
۳۲-RM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

مطالب مرتبط