آلومینیوم اراک

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد پاکدل -- --
مهدی حسینی -- --
سعید باقرپسند -- --
شاهین توکلی -- --
امید سینگ -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
حسن‌پور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
ناصری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
حسن‌پور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
ناصری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ سینگ
۲۸-LM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ آریاکیا
۳۱-ST-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ باقرپسند
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ احمدی
۳۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ هوشمند
۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ آقایی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ شریفات
۳۲-RM-,RB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ پاکدل
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ علی‌نژاد
۲۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مجیدی
۳۴-LB-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ ایران‌پوریان
۳۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ عباسیان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ربیع‌خواه
۳۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ دورودی
۲۴-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ انصاری
۳۴-RM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ قریشی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ معبودی
۳۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ آقاخان
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ نوری
۲۴-DM-,CM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ سینگ
۲۸-LM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۲ حسینی
۲۷-AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۳ آریاکیا
۳۱-ST-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۴ باقرپسند
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۵ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۶ احمدی
۳۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۷ هوشمند
۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۸ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۹ آقایی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۰ شریفات
۳۲-RM-,RB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۱ پاکدل
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ علی‌نژاد
۲۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ مجیدی
۳۴-LB-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۴ ایران‌پوریان
۳۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۵ عباسیان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۶ ربیع‌خواه
۳۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ دورودی
۲۴-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۸ انصاری
۳۴-RM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۹ قریشی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۰ معبودی
۳۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۱ آقاخان
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۲ نوری
۲۴-DM-,CM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۳ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۲۴ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ سینگ
۲۸-LM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ آریاکیا
۳۱-ST-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ باقرپسند
۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ احمدی
۳۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ هوشمند
۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ آقایی
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ شریفات
۳۲-RM-,RB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ پاکدل
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ علی‌نژاد
۲۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مجیدی
۳۴-LB-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ ایران‌پوریان
۳۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ عباسیان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ربیع‌خواه
۳۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ دورودی
۲۴-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ انصاری
۳۴-RM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ قریشی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ معبودی
۳۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ آقاخان
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ نوری
۲۴-DM-,CM-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | امید سینگ در حالی از روی نقطه پنالتی به تراکتور گل زد که در گل کردن هر ۳ پنالتی قبلی‌اش در لیگ برتر ناکام بود.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱