آلومینیوم اراک

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد پاکدل -- --
مهدی حسینی -- --
سعید باقرپسند -- --
مرتضی آقاخان -- --
امید سینگ -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
حسن‌پور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۰
ناصری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
حسن‌پور
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۰
ناصری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ آریاکیا
۳۱-ST-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ پاکدل
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ سینگ
۲۸-LM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ احمدی
۳۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ هوشمند
۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ علی‌نژاد
۲۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ باقرپسند
۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ منظمی
۱۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ عباسیان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ شریفات
۳۳-RM-,RB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ آقایی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مجیدی
۳۴-LB-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ ایران‌پوریان
۳۵-RB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ آقاخان
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ چراغعلی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قریشی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ ربیع‌خواه
۳۳-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ معبودی
۳۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ دورودی
۲۴-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ انصاری
۳۴-RM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ نوری
۲۵-DM-,CM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ محمودی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ذبیحی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۲ آریاکیا
۳۱-ST-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۳ پاکدل
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۴ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۵ سینگ
۲۸-LM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۶ احمدی
۳۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ هوشمند
۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۸ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۹ علی‌نژاد
۲۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۰ باقرپسند
۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۱ منظمی
۱۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۲ عباسیان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۳ شریفات
۳۳-RM-,RB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۴ آقایی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۵ مجیدی
۳۴-LB-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۶ ایران‌پوریان
۳۵-RB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۷ آقاخان
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۸ چراغعلی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱۹ قریشی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۰ ربیع‌خواه
۳۳-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۱ معبودی
۳۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۲ دورودی
۲۴-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۳ انصاری
۳۴-RM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۴ نوری
۲۵-DM-,CM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۵ محمودی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۶ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۲۷ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۹ ذبیحی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حسینی
۲۷-AM-,CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ آریاکیا
۳۱-ST-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ پاکدل
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ توکلی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ سینگ
۲۸-LM-,AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ احمدی
۳۳-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ هوشمند
۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ سلیمان‌زاده
۳۲-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ علی‌نژاد
۲۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ باقرپسند
۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ منظمی
۱۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ عباسیان
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ شریفات
۳۳-RM-,RB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ آقایی
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مجیدی
۳۴-LB-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ ایران‌پوریان
۳۵-RB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ آقاخان
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ چراغعلی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ قریشی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ ربیع‌خواه
۳۳-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ معبودی
۳۴-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ دورودی
۲۴-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ انصاری
۳۴-RM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ نوری
۲۵-DM-,CM-,RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ محمودی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ اسفندیاری
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سجادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ذبیحی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲

توییت | بازی سایپا و آلومینیوم اولین بازی در تاریخ لیگ برتر است که تا دقیقه ۹۵ گلی نداشت ولی بعد از دقیقه ۹۵ بیش از یک گل زده شد

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | امید سینگ در حالی از روی نقطه پنالتی به تراکتور گل زد که در گل کردن هر ۳ پنالتی قبلی‌اش در لیگ برتر ناکام بود.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱