۱-۰
تاريخ
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۲
۱۴
۳
۹
۲
۰
۴۶,۶%
۴۴۷
۸۴,۱
۵۲,۷%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۲۰
۷
۲
۲۲
۲
۰
۵۳,۴%
۵۲۲
۸۶,۲
۴۷,۳%
۷,۲
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۲۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۱۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خانی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کردستانی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۴۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرجی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین