پرسپولیس

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی عبدی -- --
حامد پاکدل -- --
عیسی آل‌کثیر -- --
رضا اسدی -- --
مهدی ترابی -- --
خشونت
سعید آقایی -- --
امید عالیشاه -- --
مهدی ترابی -- --
وحید امیری -- --
فرشاد فرجی -- --
حضور در زمین
میلاد سرلک --
مهدی ترابی --
وحید امیری --
حامد لک --
علی نعمتی --
امتیاز
مهدی ترابی --
وحید امیری --
علی نعمتی --
میلاد سرلک --
امید عالیشاه --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
لک
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
گوهری
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
رادوشویچ
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
لک
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
گوهری
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
رادوشویچ
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ترابی
۲۷-LM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۱ امیری
۳۴-LB-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ ع. نعمتی
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ عالیشاه
۳۰-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ اسدی
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ حسینی
۴۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سرلک
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ر.رضائیان
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ فرجی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ عبدی
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ کامیابی‌نیا
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ آل‌کثیر
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ شیری
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ پاکدل
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ هانونوف
۲۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ س.نعمتی
۲۸-AM-,RB-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ آقایی
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ پهلوان
۲۸-RM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ ابراهیمی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ شجاعی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ تمیروف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صفروف
۲۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ شریفی
۲۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ عمری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ دهقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ مهدی‌خانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ترابی
۲۷-LM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۲ امیری
۳۴-LB-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۳ ع. نعمتی
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۴ عالیشاه
۳۰-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۵ اسدی
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۶ حسینی
۴۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۷ سرلک
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۸ ر.رضائیان
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۹ فرجی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱۰ عبدی
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۱ کامیابی‌نیا
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۲ آل‌کثیر
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۳ شیری
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۴ پاکدل
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۵ هانونوف
۲۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۶ س.نعمتی
۲۸-AM-,RB-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۷ آقایی
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۸ پهلوان
۲۸-RM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۹ ابراهیمی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۲۰ شجاعی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۲۱ تمیروف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۲۲ صفروف
۲۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۳ شریفی
۲۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۴ عمری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۵ دهقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۶ مهدی‌خانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ترابی
۲۷-LM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۱ امیری
۳۴-LB-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ ع. نعمتی
۲۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ عالیشاه
۳۰-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ اسدی
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ حسینی
۴۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سرلک
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ر.رضائیان
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ فرجی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ عبدی
۲۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ کامیابی‌نیا
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ آل‌کثیر
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ شیری
۳۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ پاکدل
۳۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ هانونوف
۲۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ س.نعمتی
۲۸-AM-,RB-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ آقایی
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ پهلوان
۲۸-RM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ ابراهیمی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ شجاعی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ تمیروف
۲۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ صفروف
۲۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ شریفی
۲۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ عمری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ دهقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ مهدی‌خانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | احسان پهلوان اولین بازیکنی شد که ۱۰۰ بازی زیر نظر یحیی گل‌محمدی در لیگ برتر انجام داده است.

۱۴۰۰/۱۲/۱۰

توییت | علیرضا حقیقی هیچ وقت موفق به کلین‌شیت برابر پرسپولیس نشده است.

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | پرسپولیس برای نحستین بار در تاریخ لیگ برتر تا دقیقه ۷ موفق به زدن ۲ گل شد.

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | وحید امیری پس از ۳۳۲ روز در لیگ گل زد.

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | پرسپولیس تنها تیمی است که در تمام دیدارهای خانگی این فصل گل زده است

۱۴۰۰/۱۰/۳۰