احمد گوهری

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۹۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
هفته ششم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته هشتم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته نهم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۶۹
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته یازدهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته دوازدهم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۴
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته بیستم
پرسپولیس /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته بیست و دوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیست و سوم
پرسپولیس /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست وچهارم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین