رامین رضائیان

پست: مدافع شماره پیراهن: ۹
قد: ۱۸۵ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سپاهان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته دوم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته سوم
سپاهان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته چهارم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته پنجم
سپاهان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۹
هفته هفتم
سپاهان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته هشتم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته نهم
سپاهان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته دهم
سپاهان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته یازدهم
استقلال خوزستان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
سپاهان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۰
هفته سیزدهم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۳
هفته چهاردهم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته شانزدهم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته هفدهم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته هجدهم
استقلال/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته نوزدهم
سپاهان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته بیستم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته بیست و یکم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و دوم
صنعت نفت/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیست و سوم
سپاهان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۳
هفته بیست و چهارم
ملوان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته بیست و پنجم
پرسپولیس/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته بیست و ششم
سپاهان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
سپاهان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۲
هفته سی ام
سپاهان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۱۰,۰۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین