۰-۲
تاريخ
۱۵ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
۱۲
۶
۱۱
۱
۰
۴۵,۳%
۴۷,۲%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۰
۲
۹
۱
۰
۵۴,۷%
۵۲,۸%
۶,۴
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیلی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ریکانی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بلبلی
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیایش‌پور
۸۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایزدی
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین