نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ساسان حسینی -- --
محمدمهدی محبی -- --
سجاد جعفری -- --
میثم تهیدست -- --
بهروز نوروزی‌فرد -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کرمانشاهی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
گوهری
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کرمانشاهی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
گوهری
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ انتظاری
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ امیری
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ نوروزی‌فرد
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ محبی
۰-AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ جعفری
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ قربانی
۲۷-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ مجدمی
۲۵-AM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ تهیدست
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ناییج‌پور
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ مقتدایی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ احمدی
۰-LB-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ بلبلی
۲۳-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ کریمی
۳۲-AM-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ کریمی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ نیایش‌پور
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ ایزدی
۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ خشتان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ مشایخ
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کاه‌صفر
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ انتظاری
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۲ امیری
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۳ نوروزی‌فرد
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۴ محبی
۰-AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۵ جعفری
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۶ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۷ قربانی
۲۷-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۸ مجدمی
۲۵-AM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۹ تهیدست
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۰ ناییج‌پور
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۱ مقتدایی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ احمدی
۰-LB-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۳ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۴ بلبلی
۲۳-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۵ کریمی
۳۲-AM-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۶ کریمی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۷ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۸ نیایش‌پور
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱۹ ایزدی
۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۲۰ رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۲۱ خشتان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۲۲ مشایخ
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ باقرپور
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۴ کاه‌صفر
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ انتظاری
۲۵-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ امیری
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ نوروزی‌فرد
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ محبی
۰-AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ جعفری
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ قربانی
۲۷-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ مجدمی
۲۵-AM-,RB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ تهیدست
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ناییج‌پور
۲۵-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ مقتدایی
۲۵-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ احمدی
۰-LB-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ بوعذار
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ بلبلی
۲۳-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ کریمی
۳۲-AM-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ کریمی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ میرجوان
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ نیایش‌پور
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ ایزدی
۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
۱ رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ خشتان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ مشایخ
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کاه‌صفر
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | نفت مسجدسلیمان در این فصل هنوز با محمود فکری گل نخورده است (3 بازی)

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | نفت مسجدسلیمان (تا پایان نیم‌فصل) با زدن ۵ گل از روی کرنر رکوددار لیگ بیستم است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | نفت مسجدسلیمان برای نخستین بار موفق به پیروزی برابر سپاهان در لیگ برتر شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | مجتبی حسینی ۳ مرتبه مقابل پرسپولیس قرار گرفته که هیچگاه بازنده نبوده است.

۱۳۹۹/۰۹/۰۶