نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ساسان حسینی -- --
مجتبی مقتدایی -- --
محمدمهدی محبی -- --
نیما انتظاری -- --
مهران امیری -- --
پاس گل
محمدمهدی محبی --
خشونت
محمد بلبلی -- --
مجتبی مقتدایی -- --
ساسان حسینی -- --
محمدمهدی احمدی -- --
میثم تهیدست -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
کرمانشاهی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
کرمانشاهی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ محبی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ ناییج‌پور
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ انتظاری
۲۴-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ امیری
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ تهیدست
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ احمدی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ جعفری
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ مقتدایی
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ کریمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ بلبلی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ قربانی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ کریمی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ایزدی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مشایخ
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نیایش‌پور
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاه‌صفر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۲ محبی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۳ ناییج‌پور
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۴ انتظاری
۲۴-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۵ امیری
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۶ تهیدست
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۷ احمدی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۸ جعفری
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۹ مقتدایی
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۰ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۱ کریمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۲ بلبلی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۳ قربانی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱۴ کریمی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۵ ایزدی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۶ مشایخ
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۷ نیایش‌پور
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ کاه‌صفر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ محبی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ ناییج‌پور
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ انتظاری
۲۴-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ امیری
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ تهیدست
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ احمدی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ جعفری
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ مقتدایی
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ کریمی
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ بلبلی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ قربانی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ کریمی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ایزدی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مشایخ
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نیایش‌پور
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاه‌صفر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مجتبی حسینی ۳ مرتبه مقابل پرسپولیس قرار گرفته که هیچگاه بازنده نبوده است.

دیروز

توییت | تیم‌های مهدی تارتار در ۵ فصل گذشته در آزادی برابر استقلال در هر بازی حداقل ۲ گل خوردند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نفت مسجدسلیمان برای اولین بار در این فصل در بازی که گل اول را زده بود شکست خورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | مهدی تارتار از هیچ تیمی بیشتر از استقلال شکست نخورده است. (۶ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰