نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ساسان حسینی -- --
سجاد جعفری -- --
محمدمهدی محبی -- --
میثم تهیدست -- --
نیما انتظاری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کرمانشاهی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
گوهری
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کرمانشاهی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
گوهری
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ انتظاری
۲۴-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ امیری
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ جعفری
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ محبی
۰-AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ تهیدست
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ ناییج‌پور
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ کریمی
۳۱-AM-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ مقتدایی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ بلبلی
۲۳-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ قربانی
۲۷-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ احمدی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ میرجوان
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ نیایش‌پور
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ ایزدی
۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ کریمی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ خشتان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاه‌صفر
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مشایخ
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ انتظاری
۲۴-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۲ امیری
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۳ جعفری
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۴ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۵ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۶ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ محبی
۰-AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۸ تهیدست
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۹ ناییج‌پور
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۰ کریمی
۳۱-AM-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۱ مقتدایی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۲ بلبلی
۲۳-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۳ قربانی
۲۷-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۴ احمدی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۵ میرجوان
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۶ نیایش‌پور
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۷ ایزدی
۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۸ رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۹ کریمی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۰ خشتان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ کاه‌صفر
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ مشایخ
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ باقرپور
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ انتظاری
۲۴-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ امیری
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ جعفری
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ حسینی
۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ نوروزی‌فرد
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ محبی
۰-AM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ تهیدست
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ ناییج‌پور
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ کریمی
۳۱-AM-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ مقتدایی
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ بلبلی
۲۳-AM-,LM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ قربانی
۲۷-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ احمدی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ میرجوان
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ نیایش‌پور
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ ایزدی
۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ کریمی
۲۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ خشتان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاه‌صفر
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مشایخ
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | نفت مسجدسلیمان (تا پایان نیم‌فصل) با زدن ۵ گل از روی کرنر رکوددار لیگ بیستم است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | نفت مسجدسلیمان برای نخستین بار موفق به پیروزی برابر سپاهان در لیگ برتر شد.

۱۳۹۹/۰۹/۱۷

توییت | مجتبی حسینی ۳ مرتبه مقابل پرسپولیس قرار گرفته که هیچگاه بازنده نبوده است.

۱۳۹۹/۰۹/۰۶

توییت | تیم‌های مهدی تارتار در ۵ فصل گذشته در آزادی برابر استقلال در هر بازی حداقل ۲ گل خوردند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰