ساسان حسینی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پیکان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته دوم
مس کرمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته چهارم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته پنجم
استقلال/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته ششم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته هشتم
پیکان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته نهم
فولاد/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته دهم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
هفته یازدهم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته دوازدهم
پیکان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته چهاردهم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته شانزدهم
ملوان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
پیکان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته هجدهم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته نوزدهم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته بیستم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته بیست و یکم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیست و دوم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و چهارم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و پنجم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
پیکان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته سی ام
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین