حکیم نصاری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته نهم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته دوازدهم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته سیزدهم
شمس آذر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته چهاردهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته پانزدهم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین