عباس بوعذار

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته یازدهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته چهاردهم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته هفدهم
صنعت نفت /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته هجدهم
فجر سپاسی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته بیست و پنجم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین