احمد شریعت‌زاده

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته دوم
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته پنجم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته ششم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته هشتم
صنعت نفت/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته نهم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته یازدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته سیزدهم
شمس آذر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته چهاردهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هجدهم
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین