صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
طالب ریکانی -- --
رضا خالقی‌فر -- --
محمود مطلق‌زاده -- --
محمد طیبی -- --
احمد شریعت‌زاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فلاح‌زاده
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
پارسا
۱۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
گروسیان
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فلاح‌زاده
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
پارسا
۱۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
گروسیان
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ ریکانی
۳۱-AM-,ST-,LB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ مطلق‌زاده
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ اهل‌شاخه
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ ناصری
۲۹-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ خالدی
۳۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ ساکی
۲۴-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حنفی
۲۸-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ بیت‌سعید
۳۱-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ شریعت‌زاده
۱۹-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ آل‌کثیر
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ فرهادی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ بهمنی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ زامهران
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ بغلانی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ زهیوی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورابوالقاسم
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۲ ریکانی
۳۱-AM-,ST-,LB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۳ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۴ مطلق‌زاده
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۵ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۶ اهل‌شاخه
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۷ ناصری
۲۹-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۸ خالدی
۳۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۹ ساکی
۲۴-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۰ حنفی
۲۸-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ بیت‌سعید
۳۱-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۳ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۴ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۵ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۶ شریعت‌زاده
۱۹-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۷ آل‌کثیر
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۸ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۹ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۰ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۱ فرهادی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۲ بهمنی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۳ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۴ زامهران
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۲۵ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۶ بغلانی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۲۷ زهیوی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۲۸ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ پورابوالقاسم
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ ریکانی
۳۱-AM-,ST-,LB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ مطلق‌زاده
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ اهل‌شاخه
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ ناصری
۲۹-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ خالدی
۳۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ ساکی
۲۴-LB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ حنفی
۲۸-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ بیت‌سعید
۳۱-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ شریعت‌زاده
۱۹-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ آل‌کثیر
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ فرهادی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ بهمنی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ زامهران
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ بغلانی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ زهیوی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پورابوالقاسم
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵