صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
طالب ریکانی -- --
رضا خالقی‌فر -- --
احمد شریعت‌زاده -- --
مهدی زبیدی -- --
محمد اهل‌شاخه -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فلاح‌زاده
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
پارسا
۱۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گروسیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فلاح‌زاده
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
پارسا
۱۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گروسیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ ریکانی
۳۰-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ شریعت‌زاده
۱۸-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ناصری
۲۸-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ اهل‌شاخه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ ساکی
۲۳-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ بیت‌سعید
۳۰-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مطلق‌زاده
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ حنفی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ پورابوالقاسم
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۲ ریکانی
۳۰-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۳ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۴ شریعت‌زاده
۱۸-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۵ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۶ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۷ ناصری
۲۸-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۸ اهل‌شاخه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۹ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۰ ساکی
۲۳-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۱ بیت‌سعید
۳۰-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ مطلق‌زاده
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۴ حنفی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۵ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۶ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۷ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۸ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۹ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۰ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۲ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۳ پورابوالقاسم
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ ریکانی
۳۰-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ شریعت‌زاده
۱۸-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ناصری
۲۸-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ اهل‌شاخه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ ساکی
۲۳-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ بیت‌سعید
۳۰-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مطلق‌زاده
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ حنفی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ پورابوالقاسم
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | اولین برد خارج از خانه این فصل نفت آبادان ثبت شد تا همچنان آمار صفر برد نساجی مقابل نفت در لیگ برتر باقی بماند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۲

توییت | نفت آبادان ۲-۱ تراکتور: پنجمین پیروزی پیاپی خانگی صنعت نفت.

۱۳۹۹/۱۰/۰۴

توییت | محمدحسین کنعانی‌زادگان در لیگ برتر روی ۲ گل برای پرسپولیس موثر بوده که هر ۲ گل مقابل صنعت نفت بوده (یک گل+یک کسب پنالتی)

۱۳۹۹/۰۹/۰۱

توییت | ‏میلاد جهانی باز هم پاس‌گل داد تا بالاتر از مهدی قایدی در صدر جدول برترین گلسازهای لیگ نوزدهم قرار بگیرد.

۱۳۹۹/۰۵/۲۵