صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
طالب ریکانی -- --
رضا خالقی‌فر -- --
احمد شریعت‌زاده -- --
مهدی زبیدی -- --
محمد اهل‌شاخه -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فلاح‌زاده
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
پارسا
۱۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گروسیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فلاح‌زاده
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
پارسا
۱۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گروسیان
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ ریکانی
۳۱-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ اهل‌شاخه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ساکی
۲۳-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ ناصری
۲۸-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ شریعت‌زاده
۱۸-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ بیت‌سعید
۳۱-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ حنفی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مطلق‌زاده
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ زهیوی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ پورابوالقاسم
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۲ ریکانی
۳۱-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۳ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۴ اهل‌شاخه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۵ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۶ ساکی
۲۳-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۷ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۸ ناصری
۲۸-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۹ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۰ شریعت‌زاده
۱۸-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۱ بیت‌سعید
۳۱-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۲ حنفی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۳ مطلق‌زاده
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۶ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۷ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۸ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۹ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۰ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۲ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۳ زهیوی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۴ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۵ پورابوالقاسم
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ خرم‌آبادی
۰-LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ ریکانی
۳۱-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ طیبی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ اهل‌شاخه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ خالدی
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ساکی
۲۳-LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ زواری
۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ ناصری
۲۸-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ خالقی‌فر
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ شریعت‌زاده
۱۸-ST-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ بیت‌سعید
۳۱-RM-,ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ حنفی
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مطلق‌زاده
۲۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ زبیدی
۲۹-LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ نصاری
۳۴-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ عبداله‌زاده
۲۸-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ غبیشاوی
۲۱-DM-,CM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ امانی‌نژاد
۰-RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ فرهادی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ امید حامدی‌فر
۱-CB-,CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آل‌کثیر
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ تهامی
۲۴-LM-,RM-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ زهیوی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ خلیلی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ پورابوالقاسم
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میردورقی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بنداش
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بهرامی‌تبار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحرینی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ طیبی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶

توییت | پایان نیم‌فصل: نفت آبادان در 4 بازی اخیر فقط 2 امتیاز کسب کرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵