۰-۱
تاريخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر: ۲۰۰۰۰
ورزشگاه: آزادی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حسینی
  ۲۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زکی‌پور
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چشمی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دانشگر
  ۷۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منتظری
  ۳۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ع. کریمی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ف. باقری
  ۱۴-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاتوسی
  ۵-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایسما
  ۲۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  م. کریمی
  ۲۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تبریزی
  ۱۱-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طارق
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعیان
  ۲۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  رضایی
  ۴۰-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۶-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر