۰-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۶
۱۴
۷
۲۴
۳
۰
۵۵,۳%
۴۴۷
۷۹,۴
۴۸,۶%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۲
۸
۲
۲۰
۱
۰
۴۴,۷%
۳۵۸
۷۱,۵
۵۱,۴%
۶,۵
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان
۷۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مغانلو
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۹۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۱۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دانا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین