هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدجواد محمدی -- --
فرزاد جعفری -- --
محمد حسینی -- --
نیما انتظاری -- --
معین عباسیان -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حق‌شناس
۲-GK-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
بشاگردی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حق‌شناس
۲-GK-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
بشاگردی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حسینی
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ میری
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ گرامی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ جعفری
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ عبدی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ انتظاری
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ ستاری
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ م.ج.محمدی
۲۵-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ شجاعیان
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ عباسیان
۳۲-LM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ روزی‌طلب
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ صادقی
۳۱-RM-,AM-,RB-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ قاضی
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ پورمحمد
۲۴-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ محبی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ مغانلو
۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ چراغعلی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ چارمحالی
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ خدامرادی
۲۱-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ عکاشه
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ داجلیری
۲۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ باقری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ طرهانی
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ مرادی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ میری
۲۹-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ عباسی
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کردستانی
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ درخشان
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ ب.محمدی
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ آقاخان
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ علیاری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زاوشی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حسینی
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۲ میری
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۳ گرامی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۴ جعفری
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۵ عبدی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۶ انتظاری
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۷ ستاری
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ م.ج.محمدی
۲۵-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ شجاعیان
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ عباسیان
۳۲-LM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۱ روزی‌طلب
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۲ صادقی
۳۱-RM-,AM-,RB-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۳ قاضی
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۴ پورمحمد
۲۴-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۵ محبی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۶ مغانلو
۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۷ چراغعلی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۸ چارمحالی
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۹ خدامرادی
۲۱-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۲۰ عکاشه
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۱ داجلیری
۲۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۲ باقری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۳ طرهانی
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۴ مرادی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۵ میری
۲۹-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۶ عباسی
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۷ کردستانی
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۸ درخشان
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۹ ب.محمدی
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۳۰ آقاخان
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۳۱ علیاری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ زاوشی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حسینی
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ میری
۳۲-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ گرامی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ جعفری
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ عبدی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ انتظاری
۲۵-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ ستاری
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ م.ج.محمدی
۲۵-AM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ شجاعیان
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ عباسیان
۳۲-LM-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ روزی‌طلب
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ صادقی
۳۱-RM-,AM-,RB-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ قاضی
۳۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ پورمحمد
۲۴-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ محبی
۲۸-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ مغانلو
۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ چراغعلی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ چارمحالی
۲۸-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ خدامرادی
۲۱-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ عکاشه
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ داجلیری
۲۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ باقری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ طرهانی
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ مرادی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ میری
۲۹-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ عباسی
۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ کردستانی
۲۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ درخشان
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ ب.محمدی
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ آقاخان
۲۹-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
۱ علیاری
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زاوشی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فرزاد جعفری در نود و نهمین بازی‌اش در لیگ برتر، برای اولین بار گل زد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴