۰-۰
تاريخ
۱۵ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۹۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین