سایپا

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
منادی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح‌زاده
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
منادی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
فلاح‌زاده
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بارانی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سهرابیان
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسین‌زاده
۱۹-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۵-RW-,AM-,ST-,LW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رمضانی
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۲-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حاجی عیدی
۲۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدفرد
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ لطفی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسیان
۳۱-LW-,RW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریفی
۲۰-DM-,RM-,RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-RW-,LW-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شفیعی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی
۲۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جباری
۲۱-CM-,RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صادقی
۰-RW-,AM-,CM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیاری
۲۴-LW-,ST-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریعتی
۲۰-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کامیاب
۲۵-RW-,LM-,LW-,AM-,RM-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاخان
۲۷-RW-,ST-,LW-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جهانبخش
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ داوران
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نخودکار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلطانی‌مهر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بائوج
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بارانی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ سهرابیان
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ حسین‌زاده
۱۹-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ سلیمانی
۲۵-RW-,AM-,ST-,LW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ رمضانی
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ جلالی
۲۲-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ غلامعلی‌بیگی
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ حاجی عیدی
۲۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ محمدفرد
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ لطفی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ عباسیان
۳۱-LW-,RW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ شریفی
۲۰-DM-,RM-,RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ جعفری
۲۳-RW-,LW-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ شفیعی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ هاشمی
۲۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ جباری
۲۱-CM-,RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ صادقی
۰-RW-,AM-,CM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ علیاری
۲۴-LW-,ST-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ شریعتی
۲۰-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ کامیاب
۲۵-RW-,LM-,LW-,AM-,RM-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ آقاخان
۲۷-RW-,ST-,LW-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ جهانبخش
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ داوران
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ نخودکار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ سلطانی‌مهر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ بائوج
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بارانی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سهرابیان
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسین‌زاده
۱۹-AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلیمانی
۲۵-RW-,AM-,ST-,LW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رمضانی
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جلالی
۲۲-AM-,LW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامعلی‌بیگی
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حاجی عیدی
۲۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمدفرد
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌خوی
۳۱-LB-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شاه‌علی‌دوست
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ لطفی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسیان
۳۱-LW-,RW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریفی
۲۰-DM-,RM-,RW-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-RW-,LW-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شفیعی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی
۲۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جباری
۲۱-CM-,RB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صادقی
۰-RW-,AM-,CM-,RM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیاری
۲۴-LW-,ST-,AM-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شریعتی
۲۰-RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کامیاب
۲۵-RW-,LM-,LW-,AM-,RM-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاخان
۲۷-RW-,ST-,LW-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جهانبخش
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ داوران
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نخودکار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلطانی‌مهر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دره
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بائوج
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سایپا در نیمه اول بازی با پرسپولیس به اندازه ۸ بازی قبلی خود گل خورده است.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰

توییت | با موافقت استعفای امیر قلعه‌نویی، تنها مربی به جا مانده از فصل پیش، ابراهیم صادقی است که در هفته‌های پایانی سرمربی سایپا شد.

۱۳۹۹/۰۵/۲۱

توییت | آرمین سهرابیان در شرایطی در این فصل ۳ گل زده که قبل از آن در ۳ فصل حضور و انجام ۴۰ مسابقه گلی نزده بود

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

توییت | تا پیش از شروع هفته هجدهم سایپا تنها تیمی بود که صاحب پنالتی نشده بود. این طلسم در بازی با نساجی شکست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نساجی در تاریخ لیک برتر از هیچ تیمی بیش از سایپا گل نخورده است. (8 گل)

۱۳۹۸/۱۲/۲۱