۳-۲
تاريخ
۲۸ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابدینی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جفرسون
۶۱-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامداری
۱۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر حردانی
۳۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورقی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین