فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
ایوب والی -- --
حسن بیت‌سعید -- --
فرشاد احمدزاده -- --
احمد عبداله‌زاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گردان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلام‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
گردان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
غلام‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حیدریه
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پاتوسی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاسی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کولیبالی
۲۷-CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌نفس
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آبشک
۳۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجاریان
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیت‌سعید
۳۰-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پریرا
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عبداله‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صابر. ح
۲۳-RW-,AM-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صالح. ح
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی‌نژاد
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقرپور
۲۲-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۳-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مریدی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بدرقه
۲۴-CB-,DM-,LB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نامداری
۲۰-RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هدایتیان
۲۲-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شربتی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سواری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ گلی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کی‌شمس
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلجوقی
۲۷-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صیدالی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ حیدریه
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ پاتوسی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ جعفری
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ آقاسی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ کولیبالی
۲۷-CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ نیک‌نفس
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ آبشک
۳۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ نجاریان
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ بیت‌سعید
۳۰-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ پریرا
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ عبداله‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ صابر. ح
۲۳-RW-,AM-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ صالح. ح
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ قاسمی‌نژاد
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ باقرپور
۲۲-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ زامهران
۲۳-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ مریدی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ بدرقه
۲۴-CB-,DM-,LB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ نامداری
۲۰-RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ هدایتیان
۲۲-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ هاشمی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ شربتی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ سواری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ گلی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ کی‌شمس
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۰ سلجوقی
۲۷-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۱ صیدالی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حیدریه
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پاتوسی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقاسی
۲۳-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کولیبالی
۲۷-CB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نیک‌نفس
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آبشک
۳۳-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نجاریان
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیت‌سعید
۳۰-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پریرا
۳۶-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عبداله‌زاده
۲۷-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صابر. ح
۲۳-RW-,AM-,RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صالح. ح
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی‌نژاد
۳۱-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقرپور
۲۲-ST-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زامهران
۲۳-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مریدی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بدرقه
۲۴-CB-,DM-,LB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نامداری
۲۰-RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هدایتیان
۲۲-AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هاشمی‌زاده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شربتی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سواری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ گلی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کی‌شمس
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلجوقی
۲۷-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صیدالی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته 30/ عارف آقاسی موفق شد اولین گل خود در تاریخ لیگ برتر را به ثمر برساند.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰

توییت | فولاد برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر به 8 پیروزی خانگی متوالی دست یافت.

۱۳۹۹/۰۵/۱۷

توییت | فولاد پس از 6 فصل در اهواز موفق به شکست دادن ذوب‌آهن شد. در آخرین باری که ذوب‌آهن در اهواز مغلوب فولاد شد هم لوکا بوناچیچ سرمربی ذوب‌آهن بود.

۱۳۹۹/۰۵/۰۲

توییت | فولاد با زدن 5 گل از دقیقه 89 به بعد، رکورددار این فصل.

۱۳۹۹/۰۵/۰۲

توییت | هشتادمین گل لوسیانو پریرا در تاریخ لیگ برتر زده شد.

۱۳۹۹/۰۵/۰۲