سینا مریدی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
هفته چهارم
فولاد/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته پنجم
سپاهان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته ششم
فولاد/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
هفته هفتم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته دهم
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته یازدهم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته دوازدهم
فولاد/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته سیزدهم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته پانزدهم
فولاد/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته شانزدهم
فولاد/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیستم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته بیست و یکم
استقلال خوزستان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیست و دوم
فولاد/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
هفته بیست و چهارم
فولاد/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته بیست و ششم
فولاد/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست و هفتم
استقلال/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته بیست و هشتم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
فولاد/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته سی ام
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین