سینا مریدی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته دوم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته سوم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته چهارم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته هشتم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته دوازدهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته سیزدهم
صنعت نفت/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته چهاردهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته پانزدهم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته هفدهم
فولاد/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
هفته هجدهم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته نوزدهم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته بیستم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
هفته بیست و سوم
فولاد/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین