۰-۰
تاريخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۹:۱۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  طهماسبی
  ۶۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۲۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نصاری
  ۸-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شادکام
  ۷۵-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاداش
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میداودی
  ۱۰-SS2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاپی
  ۸۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آفاقی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  پورحمیدی
  ۷۷-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمدی‌نژاد
  ۱۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیرزادی
  ۲۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۳۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورابوالقاسم
  ۳۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفی
  ۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  درویشی
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۱۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نعامی
  ۲۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقرپور
  ۳۲-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امیری
  ۶۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رمضانی
  ۲۰-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  داوودی
  ۲۶-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زارع
  ۱۴-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر