۰-۱
تاريخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر: ۶۰۰۰
ورزشگاه: آزادی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حسینی
  ۲۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورافکن
  ۳۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منتظری
  ۳۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دانشگر
  ۷۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خ. حیدری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ع. کریمی
  ۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چشمی
  ۴-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاتوسی
  ۵-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایسما
  ۲۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعیان
  ۲۳-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تبریزی
  ۱۱-CF
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طارق
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ف. باقری
  ۱۴-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  طهماسبی
  ۶۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۸-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کولیبالی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاپی
  ۸۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نصاری
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسکری
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاداش
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شادکام
  ۷۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میداودی
  ۱۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هاشمی‌زاده
  ۳-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر