۳-۱
تاريخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۳۰۰۰۰
ورزشگاه: غدیر
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  مرادیان
  ۲۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقاسی
  ۲۱-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بدرقه
  ۷۰-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  والی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دورقی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیت‌سعید
  ۷-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آکاهوشی
  ۸۰-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زبیدی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزایی
  ۷۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پریرا
  ۲۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مریدی
  ۴۲-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مسی
  ۹۲-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادی
  ۹۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حسینی
  ۲۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سهرابیان
  ۱۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منتظری
  ۳۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دانشگر
  ۷۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غفوری
  ۲۱-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ف. باقری
  ۱۴-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورافکن
  ۳۰-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاتوسی
  ۵-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صیادمنش
  ۱۶-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسماعیلی
  ۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعیان
  ۲۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایسما
  ۲۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  م. کریمی
  ۲۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر