۱-۱
تاريخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۴۰۰
ورزشگاه: غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
بهترین عملکرد فردی
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هخامنش
  ۶۹-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ساکی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۲۰-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرانکو
  ۱۶-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بالوتلی
  ۸۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر