۲-۰
تاريخ
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۲.۳۶
۲۲
۶
۷
۱
۰
۵۸,۹%
۴۲۷
۷۲,۸
۵۶,۲%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۲۹
۱۲
۶
۱۲
۲
۰
۴۱,۱%
۲۷۵
۶۲,۲
۴۳,۸%
۷,۲
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پ.جعفری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۹-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۷۷-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۳۲-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفرپور
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۷۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرآبادانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاپی
۲۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طرهانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخریان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین