پارسا جعفری

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته هشتم
ذوب آهن/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۳
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته دهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته یازدهم
ذوب آهن/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته پانزدهم
ذوب آهن/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته هفدهم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۴
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین