امید لطیفی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
ذوب آهن/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته چهارم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته پنجم
فولاد/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
صنعت نفت/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته دهم
نفت مسجدسلیمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته یازدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته چهاردهم
استقلال/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته هفدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته هجدهم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته بیستم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته بیست و یکم
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و سوم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین