هومن ربیع‌زاده

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته نهم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
فجر سپاسی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته یازدهم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین