حسین گودرزی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال خوزستان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته دوم
شمس آذر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته سوم
مس رفسنجان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۷
هفته چهارم
آلومینیوم اراک/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته پنجم
شمس آذر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته ششم
تراکتور/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته هفتم
شمس آذر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته نهم
شمس آذر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته یازدهم
شمس آذر/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته دوازدهم
ملوان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته سیزدهم
شمس آذر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته چهاردهم
پرسپولیس/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته پانزدهم
شمس آذر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۵
هفته شانزدهم
شمس آذر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته هفدهم
هوادار/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۰
هفته هجدهم
شمس آذر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته نوزدهم
شمس آذر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته بیستم
نساجی/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
هفته بیست و یکم
شمس آذر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۷
هفته بیست و سوم
شمس آذر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۷
هفته بیست و چهارم
استقلال/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته بیست و پنجم
شمس آذر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته بیست و ششم
گل گهر/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و هفتم
شمس آذر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۷
هفته بیست و نهم
شمس آذر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
هفته سی ام
سپاهان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین