محسن آذرباد

پست: هافبک شماره پیراهن: ۳۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته دوم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته سوم
مس رفسنجان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته چهارم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته پنجم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته ششم
ذوب آهن/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۵
هفته هفتم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته هشتم
پیکان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۵
هفته نهم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۰
هفته دهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته یازدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته دوازدهم
سپاهان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته چهاردهم
استقلال خوزستان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته هفدهم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته هجدهم
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۷
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته بیست و ششم
استقلال/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و هشتم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
هفته بیست و نهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین