سعید کریمی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۱۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
شمس آذر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته ششم
تراکتور/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته هفتم
شمس آذر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته نهم
شمس آذر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۹
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته دوازدهم
ملوان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین