علیرضا جعفرپور

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۲۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
شمس آذر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته سوم
مس رفسنجان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته چهارم
آلومینیوم اراک/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته ششم
تراکتور/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته هفتم
شمس آذر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۴۷
هفته نهم
شمس آذر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته یازدهم
شمس آذر/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین