معین قربانی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته نوزدهم
شمس آذر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
نساجی/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
شمس آذر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و چهارم
استقلال/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
شمس آذر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
گل گهر/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین