محمدرضا رضایی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۱۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
شمس آذر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته ششم
تراکتور/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته نهم
شمس آذر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته دهم
پیکان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته دوازدهم
ملوان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
شمس آذر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته چهاردهم
پرسپولیس/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته پانزدهم
شمس آذر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته شانزدهم
شمس آذر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته هفدهم
هوادار/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته نوزدهم
شمس آذر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیستم
نساجی/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته بیست و یکم
شمس آذر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و سوم
شمس آذر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۶
هفته بیست و چهارم
استقلال/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته بیست و پنجم
شمس آذر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته بیست و ششم
گل گهر/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و هفتم
شمس آذر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیست و نهم
شمس آذر/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته سی ام
سپاهان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین