۱-۰
تاريخ
۱۵ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۰.۳۱
۷
۱
۱۸
۱
۰
۵۷,۱%
۵۱۸
۷۵,۷
۴۴,۹%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۱۱
۹
۴
۱۵
۴
۱
۴۲,۹%
۳۶۵
۷۱,۲
۵۵,۱%
۷,۲
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۲۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آرتا
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وسلی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیخ
۶۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین