امید خالدی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۵۴
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
هفته سوم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته نهم
پرسپولیس /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته هفدهم
صنعت نفت /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته هجدهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته نوزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته بیستم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته بیست و یکم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و دوم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته بیست و سوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و پنجم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته بیست و هفتم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۵
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته بیست و نهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته سی ام
صنعت نفت /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین